Saavutettavuusseloste

12.8.2020

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan lappeenrantaan.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa lappeenrantaan.fi

1. Vaatimuksenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Verkkosivusto on toteutettu WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisesti.

2. Ei-saavutettava sisältö
Verkkopalvelun sisältö on suunniteltu lain vaatimusten mukaisesti. Mahdollisista huomatuista puutteista voi toimittaa palautteen kohdan 3. ohjeistuksen mukaisesti. Tätä selostetta on tarkistettu viimeksi 12.8.2020.

3. Palaute ja yhteystiedot
Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvän palautteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi.

Lappeenrannan kaupunki käsittelee sähköpostilla lähetetyt palautteet. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä 14 vuorokauden kuluessa sähköpostin lähettämisestä.

4. Täytäntöönpanomenettely
Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien Lappeenrantaan.fi -verkkopalvelun saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.